بلوکر-6متری

بلوک-های-6متری

تاسیسات-بلوکر

دستگاه-برش-تمام-اتوماتیک2-cnc

دستگاه-برش-تمام-اتوماتیک-cnc

دستگاه-پخت

سالن تولید بلوک سقفی

سیلوهای-مواد