محصولات

خانه محصولات

محصولات گوهر پلاست

دسته بندی محصولات

سفارشی صنعتی و راه سازی

نمایش کامل محصولات

پنل های سه بعدی

نمایش کامل محصولات

(تور فلزی (مش

نمایش کامل محصولات

  •  

    شبکه مش مفتولی جهت مصارف ساختمانی Steel bar welded mesh panels و صنعتی با بافت دقیق هندسی طولی و عرضی با زوایه قائمه به همراه جوش در تمام تقاطع ها با نقطه جوش های محکم و باکیفیت و با تنوع خانه بندی های متداول مش مفتول با چشمه 5*5 و 10*5  .

    اتصالات 3D پنل با اشکال مختلف   U   .   L   .   W  .   Z