جزئیات خبر

خانه جزئیات خبر
جزئیات خبر
در این بخش شما جزئیات خبر می توانید مشاهده نمایید

تاریخ ارسال خبر : 1398/12/20

تعداد بازدید : 348


دبیر کانون سراسری انبوه سازان معتقد است، با وجود این که مسکن کشش رشد نرخ ندارد، اما افزایش نرخ نهاده‌های تولید مسکن تهدیدی برای بخش مسکن محسوب می‌شود.

 فرشید پورحاجت گفت: با گذشت بیش از یک سال از وعده کارت مصالح ساختمانی وزارت راه و شهرسازی خبری نیست. مسکن کشش رشد نرخ ندارد، اما افزابش نرخ نهاده‌های تولید مسکن به خصوص میلگرد و آهن آلات در چند ماه گذشته تهدیدی برای بخش مسکن محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: به هر حال با رشد نهاده‌های تولید مسکن، نرخ تمام شده نیز افزایش می‌یابد پس نمی‌توانیم رشد نرخ مصالح ساختمانی در پاییز و زمستان را تهدیدی بر نرخ تمام شده مسکن تلقی نکنیم.

به گفته وی، علیرغم اینکه قدرت خرید مسکن پایین است، رشد نرخ مسکن دور از انتظار نیست.

پورحاجت با بیان اینکه با رشد نرخ مسکن رکود تورمی در انتظار بازار مسکن خواهد بود، گفت: با رشد نرخ تمام شده مسکن و کاهش بیشتر قدرت خرید متقاضیان مسکن سال آینده شاهد یک رکود تورمی شدید در بخش مسکن خواهیم بود.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان خاطر نشان کرد: باید دولت و وزارت راه و شهرسازی برای تامین مصالح ساختمانی مناسب و با کیفیت و ارزان نرخ اقدامات مناسبی انجام دهد و همان طور که به اعطای کارت مصالح ساختمانی وعده داده است، به آن عمل کند.