جزئیات خبر

خانه جزئیات خبر
جزئیات خبر
در این بخش شما جزئیات خبر می توانید مشاهده نمایید

تاریخ ارسال خبر : 1396/01/31

تعداد بازدید : 1307


با عنایت به اینکه در ایران بیش از 40 درصد انرژی در بخش ساختمان مصرف می گردد، مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی تدوین گردید. در ادامه و در راستای توسعه و ترویج بهینه سازی مصرف انرژی، استاندارد ملی 14254و 14243 جهت تعیین برچسب انرژی ساختمان تصویب گردید. با فراهم آوردن مجموعه ای از فرآورده های ساختمانی دستیابی به ساختمانی با برچسب انرژی A را امکان پذیر نموده است.

 مزایا:
 1 - اقتصادی:
تنها دیوار باربر عایق صوت و حرارت
 صرفه جویی قابل ملاحظه در مصرف انرژی جهت گرمایش و سرمایش ساختمان ها
 بازگشت سرمایه اولیه حداکثر ظرف مدت 26 ماه
 حذف نخاله های ساختمانی و هزینه های مربوط به جمع آوری و حمل مصالح پرت شده
 کاهش فولاد مصرفی در سازه
 کاهش قابل ملاحظه هزینه های قالب بندی بتن در اسکلت سازه
 حذف هزینه های تخریب جهت عبور تاسیسات برقی و مکانیکی
 سرعت اجرایی بالا در مقایسه با سیستم های متداول 100 متر مربع دیوار در یک روز
 حداقل ضخامت و در نتیجه مساحت مفید بیشتر

 2 - سازه:

توزیع یکنواخت تنشهای فشاری، خمشی و در نتیجه عدم نیاز به آرماتور گذاری های ویژه دیوار
 حذف تمرکز تنش در اجزای سازه ای اعم از تیر و ستون و در نتیجه عملکرد یکنواخت سازه در زلزله
 کاهش چشمگیر تغییر مکان طبقات در زلزله
 کاهش اثرات خروج از مرکزیت بار ( ـ P )
امكان استفاده به عنوان دیوار برشی و حذف المان های برشی اضافه
 کاهش ابعاد فنداسیون و آرماتور های مصرفی
 امکان استفاده به عنوان اسکلت سازه ای تا 4 طبقه (15 متر از تراز پایه مطابق با نشریه 385 سازمان مدیریت و برنامه ریزی راهبردی کشور)
 
3 - معماری:

حداقل ضخامت در دیوار های عایق صوتی و حرارتی
 بدون محدودیت در اجرای نازک کاری
 بدون محدودیت شکل پذیری در کلیه مدول های معماری
 
4 - اجرا :

بدون نیاز به رعایت جزئیات خاص در زمان اجرای اسکلت سازه
 بدون نیاز به نبشی کاری های رایج در سیستم های عایق کننده
 بدون نیاز به داربست های فلزی در حین نصب جهت نصب مش های اورلپ
 تعبیه محل نصب میلگرد های مونتاژ در پانل و در نتیجه سهولت نصب بیشتر
 سهولت حمل پانل
 سازگاری با کلیه سیستم های سازه ای

5 - محیط زیست:

جلوگیری از مصرف بی رویه خاک ها و مصالح با ارزش معدنی
 امکان انبار و بازیافت مصالح پرت شده احتمالی
 کاهش چشمگیر نخاله های ساختمانی